- Den grøne bølga slo oss i støvlane, seier Bjarne Budal i Arbeidarpartiet

Med ei hal­ve­ring frå ti til fem man­dat i kom­mu­ne­sty­ret, fekk Ar­bei­dar­par­ti­et i Øyst­re Slidre ein skik­ke­leg blå­mån­dag. Ord­fø­rar­kan­di­dat Bjar­ne Bu­dal sei­er han "må ta det som ein mann".