Lensmannen gjennom mer enn 20 år, Arnstein Alund, blir pensjonist fra 1. august: Politisjefen fikk påskjønnelse fra ordfører og formannskap

Av

Lensmann i Øystre Slidre gjennom mer enn 20 år, Arnstein Alund, blir pensjonist fra 1. august. Nylig fikk han blomster og gode ord fra ordfører og formannskap.