Går grundig til verks: Set i gang prosjekt om busetjing og innovasjon

Frå gjestearbeidar til innbyggjar. Det er eit av fleire moment som rådmann Jostein Aanestad i Øystre Slidre dreg opp når kommunen no snart set i gang systematisk arbeid for å auke talet på fastbuande.