Vil byggje leilegheiter ved Klyppemyrhaugen

Av

Gullurd GeoService AS har på vegner av Ivar Rogne sendt inn førespurnad om å kunne fremje reguleringsplan for eit område ved Klyppemyrhaugen.