Sal av Låven på Bygdatunet?

Utgiftene til drift og vedlikehald av bygningane har blitt så stor utfordring at noko må gjerast.