Håp om farbar veg til Robøle - etter kvart

I sommar skal det gjerast utbetringsarbeid på fylkesveg 287 som går frå Heggenes, gjennom Robølbsbygde og ned att til Sæle.