Vegen mot Beitostølen får "helsehjelp" i sommar

Fram mot sommarferien blir det masseutskifting og forsterking av vegbanen på ei rekkje dårlege punkt på strekninga Heggenes - Beitostølen.