- Vi må alltid tenke oss om, før vi gjør varige inngrep i naturen

Ordfører Odd Erik Holden svarer på spørsmål om hva han mener om den nye «trillestien» som bygges i snaufjellet, fra fylkesveg 51 over Valdresflye til Rjupetjernet.