Øystre Slidre: Det ble i forrige uke iverksatt tiltak for å fjerne uønskede bakterier. Det ble funnet koliforme bakterier og E.coli.

Les også: Fremdeles uønskede bakterier i vannet

Rutinene ved en slik hendelse er å starte kloring av vannet, samt. sende ut kokevarsel. I tillegg ble UV-strålingen øket. Det er nå skiftet ut lamper i UV-anlegget, da det viste seg at det var en produksjonsfeil ved lampene. Dette vil si at UV-lampene ikke har fungert optimalt mellom to prøvetakinger. Øystre Slidre kommune forteller at deres rutiner med ofte prøvetaking av vannet fungerer godt, og at feil avdekkes raskt. Prøvene er nå 100% rene, og mattilsynet har godkjent friskmeldingen.

– Vi opphever derfor kokeanbefalingen. Øystre Slidre kommune beklager ulempene dette har medført.