Vi har tilgang til slalåmbakker, sykkelstier, kafeer, barer, sportsbutikker og mye mere til. Lista med mulige opplevelser er lang, og uten de tilreisende hadde opplevelseslista vært betydelig kortere. Sammen gir tilreisende og innbyggere yrende liv til plassen.

Denne kombinasjonen var årsaken til at jeg gikk fra å være deltidsinnbygger til fast innbygger for to år tilbake.

Det er likevel med bekymring jeg ser på stadige nye byggetillatelser bli innvilget, stadig nye områder blir gravd opp, stadig nye hytter og fritidsleiligheter blir bygd. Store områder som Aasgarden og Skjenhauglie er nå vurdert nedbygd. Blir innbyggernes bomiljø og stølseieres områder prioritert i utbyggingsprosessene, eller trumfer næringslivet oss?

Det er vi innbyggerne som er ryggraden i lokalsamfunnet. Det er vi som bygger og vedlikeholder lokalsamfunnet, utvikler sterke bånd og skaper en følelse av stabilitet.

Så klart skal vi ha tilreisende, og så klart skal det legges til rette for at tilreisende kan oppholde seg og trives på Beitostølen. Tilreisende tilfører økonomisk verdi til lokalsamfunnet. De stimulerer til vekst i lokal næringsvirksomhet, arbeidsplasser og kulturell utveksling. Men dette kan ikke gå på bekostning av innbyggerne, infrastruktur, stølseiere, dyreliv og naturområder med sårbare økosystemer.

SV krever en mer kritisk vurdering i arealplanleggingen og vil bremse utbyggingen, så Beitostølen kan være et godt sted å bo, også for kommende generasjoner.