Sidan 2011 har kvart fjerde born mellom seks og 12 år blitt borte frå skiforbundet. Verst er det i langrenn. Men, i Valdres er langrenn framleis populært, sjølv om vi ikkje kan dokumentere om det går opp eller ned. Her kan du høyre kva Stian Ulberg i Skrautvål IL og Torbjørn Remmen i Fjellblom IL seier om interessa.