Vi kjenner selvfølgelig også på den samme frustrasjonen, spesielt på vegne av de kundene som savner TV 2s innhold. Hensynet til seerne var også grunnen til at vi i slutten av mars tilbød TV 2 å videreføre den tidligere distribusjonsavtalen i en lengre periode for å ha tid til en skikkelig dialog og videre forhandlinger for å komme i havn med en ny avtale.

Les også

På tide å si det som det er

TV 2 hadde altså god mulighet til å unngå svarte skjermer, men sa nei til dette.

Altibox har hele tiden vært tydelige både i media og overfor kundene på at vi ønsker å gjenoppta dialogen og forhandlingene med TV 2. Det gjør vi fordi vi har kunder som ønsker at TV 2 skal være en del av underholdningstilbudet.

De av våre kunder som savner TV 2, savner først og fremst hovedkanalen og/eller nyhetskanalen; godt innhold som TV 2 som kommersiell allmennkringkaster får opptil 135 millioner kroner fra staten hvert år for å produsere. Kundene savner derimot ikke en tv-hverdag der de ikke selv kan velge hvilket innhold som skal være en del av pakka.

TV 2 snakker mye om hva de har avtalt med andre distributører. For oss er det helt irrelevant hva TV 2 avtaler med konkurrentene våre. Vi jobber nemlig ut fra hva som er den beste løsningen for kundene, og det store flertallet av dem er helt enige med oss i at de ikke ønsker å tvinges til å betale for innhold de ikke har bedt om. De trenger heller ikke en tilgang til TV 2 Play for å kunne se innholdet på den skjermen de selv ønsker. Det har våre kunder kunnet gjøre i mange år allerede.

Dette betyr imidlertid ikke at vi ikke ønsker å tilby alt det TV 2 ønsker å selge. Vi vil så klart tilby alt TV 2s innhold, også strømmetjenester og nisjekanaler. Slik at de kundene som ønsker, får muligheten til å velge dette innholdet.

Vi har fortsatt et håp om at TV 2 starter å vurdere situasjonen ut fra hva som er til det beste for de norske tv-seerne og for TV 2s omdømme og posisjon i markedet, og ikke for lønningene i danske Egmont som eier TV 2.

Men skal vi få til en ny avtale, er vi avhengige av at TV 2 ønsker en dialog med oss, annet enn via avisspaltene. Altibox syntes det var overraskende og trist at TV 2 forlot forhandlingsbordet, men vi har hele tiden vært – og er fortsatt – klare for å forhandle og få på plass en ny avtale med TV 2 med løsninger kundene blir fornøyde med.