"Alle" skal etter hvert smittes av koronaviruset. Spørsmålet er bare når, og hvordan man kan unngå at for mange blir smitta samtidig. Karantenereglene er letta på, og vi kan teste oss hjemme for å unngå karantene om vi er symptomfrie.

For to år siden hadde vi allerede fått de første meldingene om et mulig pandemisk utbrudd. Den første risikovurderinga kom fra Folkehelseinstituttet 28. januar 2020. Allerede i dette notatet ber FHI om at myndighetene planlegger for et pandemiscenario. Lite visste noen av oss at vi to år seinere fremdeles kom til å leve med til dels inngripende tiltak i hverdagen.

Regjeringa har varsla en pressekonferanse tirsdag kveld. Her vil det komme nye anbefalinger og lettelser i smitteverntiltaka. Som "oppspark" til regjeringas avgjørelse om hva den må gjøre videre, har Helsedirektoratet undersøkt om den økte og høye smitta i samfunnet har ført til ekstra belastning på kommunenes helsevesen. Dette er noe Helsedirektoratet på nyåret var veldig bekymra for, og har også vært bakgrunnen for at vi har måttet leve med tiltak som hjemmekontor, antallsbegrensinger på kulturarrangement osb.

Den siste gjennomgangen fra Helsedirektoratet viser derimot at bare fire kommuner rapporterer om kritisk tilgang på helsepersonell. Halvparten av kommunene melder om at de har god kapasitet, og nesten halvparten av kommunene sier de har "betydelig belastende kapasiteter".

Vi har lært oss å leve med restriksjoner og smitteverntiltak. Vi har blitt mer positive til munnbindbruk. Vi skal kunne klare å leve med færre tiltak og flere folk rundt oss, sjøl på eget ansvar. Koronatiltaka må også ha folkelig oppslutning for at de i det hele tatt skal virke.

Nå er det en koronatrøtt befolkning som ikke nødvendigvis er overbevist om at alle eksisterende tiltak har sine gode grunner. Nå letter også nabolanda våre på tiltaka. Da har det lite for seg å fortsette med de nasjonale restriksjonene her i Norge. Skal vi fortsatt leve med strenge tiltak, må de tilpasses lokalt.