Pål Andreassen: - Å hyre inn vikarlegar vil vera streikebryteri

To legar i Valdres tekne ut i streik frå 2. november. Avisa Valdres har spurt kommunalsjefen for helse og omsorg i Nord-Aurdal, Pål Andreassen, om det vil vera muleg å hyre inn vikarlegar under den varsla legestreiken.