Jeg er sjokkert, og jeg er enig med Johannes Olsen Berger som i OA 16 desember uttaler om det «stygge» vedtaket i prosjektgruppa for sykehuset har gått inn for!

Som pasient på de to sykehusene frykter jeg at man nå vil ødelegge Gjøvik sykehus, og for oss pasienter blir ikke Gjøvik det sykehuset vi kan bruke når planene nå settes i verk med Lillerhammer og Brumunddal. Jeg sier meg enig med Johannes Olsen Berger når han sier følgende: « Hovedsykehuset skal bygges ved Mjøsbrua- noe annet er helt uakseptabelt».

For oss i Innlandet, og spesielt i Land-kommunene, men også for Valdres og Hadeland må dette bli elendig på alle vis. Jeg frykter at de som sitter i prosjektgruppa, er personer som er godt avlønnet og sitter med store private inntekter og formuer! Jeg mener som så mange andre, at både næringslivet og politikerne på Innlandet nå må heve stemmen for å melde Gjøvikregionen ut av sykehuset Innlandet, dersom Helse Sør-Øst går inn for at Mjøssykehuset legges til Brumunddal og ikke Mjøsbrua. La det være klart: « Hovedsykehuset skal ligge ved Mjøsbrua på Birisida!!