(Gudbrandsdølen Dagningen): GD har fått bekymringsmeldinger om stort overbelegg av pasienter på sykehuset. Det skal onsdag morgen ha ligget så mange som tolv pasienter i korridorene på medisinsk avdeling. Også brannvesenet har fått bekymringsmeldinger.

– Skal være fri passasje

– Den siste uka har Lillehammer region brannvesen fått fire bekymringsmeldinger, fra pårørende, ansatte og pasienter. Tirsdag dro vi dit på inspeksjon og så ni senger på korridorene på medisinsk avdeling. Det skal være fri passasje på rømningsveger og i utgangspunktet tillater vi ikke korridorpasienter, sier branninspektør Mattias Andersson ved Lillehammer region brannvesen.

Han påpeker at de kommer til å rapportere inn saken som et avvik som sykehuset får beskjed om å rette opp.

– Det er ikke første gang de får beskjed om å rette slike avvik, men det følges ikke opp, sier Andersson som mener at dette er en frustrasjon for alle.

– Det er en underkapasitet på sengeplasser og sykehuset kan ikke bare nekte å ta imot pasienter, vi ser den, men vår jobb er å passe på brannsikkerheten.

– Svært stort overbelegg

En varsler GD har snakket med forteller om svært stort overbelegg av pasienter på hele sykehuset i Lillehammer for tiden, men først og fremst medisinske sengeposter i 11. etasje.

– Det er flere korridorpasienter og brannvesenet har vært innom og konstatert blokkering av rømningsveier. Dette kan man absolutt knytte opp mot nedlegging av pasienthotellet og sengeplasser på både medisin og kirurgen, på grunn av innsparinger. Det er også stor sykefravær på mange avdelinger, som resulterer i mye overtid på andre ansatte, sier en varsler som vil være anonym.

– En typisk topp

Per Arne Lien, avdelingssjef ved medisinsk avdeling og akuttmedisinsk, sier til GD at det som skjer ved sykehuset nå, er en typisk «vintertopp» som oppstår enkelte ganger, ofte på de samme periodene på året hvert år. I høst var det en «rolig» periode, mens det fra rundt juletider har vært varierende men økende pasienttilstrømming.

– Det vi opplever akkurat nå er et sammenfall av mange faktorer, deriblant et økende antall influensa syke og vinterferie med mye mennesker i distriktet. Da kan det bli så stor pågang at vi må plassere pasienter på korridorene, men dette varierer fra dag til dag. Tirsdag var det veldig fullt, men i dag er det ledige plasser på sykehuset totalt. Vi vet at disse toppene kommer, men ikke eksakt når, og vi har gjort flere tiltak for å forsøke å møte dem. Blant annet så influensatester vi pasienter i akuttmottaket, samt at vi har opprettet observasjonsplasser i akuttmottaket der det siden oppstarten i høst har blitt avklart noen hundre pasienter på rett nivå, og dermed ikke lagt inn, sier Lien.

Han sier han selv snakket med brannvesenet som var på inspeksjon tirsdag.

– Vi har en god dialog med brannvesenet og er glad for at de kommer hit og har kontroll. Vi kan ikke nekte å ta imot pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp, så av og til må det bli slike topper.

En del sykefravær

Lien sier at situasjonen ved sykehuset ikke er annerledes enn den pleier å være når man opplever en slik topp, også når det gjelder sykefraværet blant de ansatte. Situasjonen var tilnærmet lik i fjor i en periode.

– Det er en del sykefravær hos oss nå, og jeg kan ikke dokumentere at det er på grunn av arbeidspresset eller andre årsaker, dette også fordi sykehuset speiler samfunnet. Er det influensa og vinterferieskader, så merkes det også på fraværet hos oss. Men, at det i kortere og lengre perioder er travelt med et stort arbeidspress for sykehusansatte er et faktum.

– Ansatte knytter det opp mot innsparingene?

– Det er en stor diskusjon som jeg ikke kan gå inn i her. Det er mange grunner til sykefravær, og våre ansatte gjør en fantastisk jobb som jeg vil berømme dem for.