Har du hørt om startkurs? Muligens ikke, så sant du ikke har diabetes selv eller kjenner noen som har det. Et startkurs skal gi viktig kunnskap om hvordan behandle og leve med diabetes. Det er nedfelt i lov at sykehus har som en av sine hovedoppgaver å drive slik nødvendig opplæring av både pasienter og pårørende.

Det er naturlig at mannen i gata ikke kjenner til slike opplæringstilbud. Mer forstemmende er det at mange personer med diabetes ikke har hørt om startkurs, og ikke vet at de har krav på opplæring om sykdommen sin. Bare én av fire med diabetes type 2 har gått på startkurs, viser Diabetesregisteret. Enda mer bedrøvelig er det at to av tre leger ikke er kjent med startkurs og aldri henviser pasienter til dem.

Som om ikke det var nok: Blant dem som er så heldige å bli henvist til startkurs, er det flere som venter i månedslange køer før de får kursing. Noen kommuner mangler også kurstilbud fullstendig.

Både Norge og verden for øvrig er rammet av en varslet krise: en diabetesbølge som tar liv og koster oss enorme summer i velferdsutgifter og helsetap. Bølgen skyldes i hovedsak at flere får diabetes type 2, men all diabetes, uansett type, har et viktig fellestrekk: Diabetes er en sykdom som i stor grad må behandles i hverdagen av pasienten selv. Enkelt sett kan vi oppsummere at jo bedre sykdommen håndteres, desto bedre blir livskvaliteten til den enkelte og belastningen for samfunnet generelt.

Det er jo også åpenlyst at kompetente brukere kan drive bedre egenbehandling av kronisk sykdom. Så hvorfor er retten til opplæring og mestring så dårlig ivaretatt? Og hvorfor er det ingen politikere som bretter opp ermene og kjemper for denne lovfestede rettigheten?

Diabetesforbundet Valdres oppfordrer alle partier til å sette læring og mestring på dagsorden, og sikre at alle kommuner har et slikt tilbud til personer med diabetes.