Slik laster du bilen riktig i påsken

Hvis du laster takboksen for tungt øker risikoen for trafikkuhell og alvorlige ulykker. Mat, drikke og tunge gjenstander bør plasseres i bagasjerommet.