- Full erstatning - noe annet er bare skammelig!

Det var mange utropstegn i talen til Kjersti Hoff, som i sin første tale til landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag tok til orde for full erstatning til pelsdyr-bønder.