Permittert eller arbeidsledig? Utnytt muligheten!

Av

Arbeidsledige og permitterte kan nå kombinere dagpenger med ulike opplæringstilbud. Utnytt muligheten til å skaffe deg faglig påfyll. Da vil du stå bedre rustet for morgendagens arbeidsliv.