Gå til sidens hovedinnhold

PFU: Avisa Valdres har opptrådt kritikkverdig i dekning av lokal barnevernsak

I saken "Avviser påstander i lokal barnevernssak" (publisert 07.07.2020) og i publiseringen av leserinnlegget "Barnevernets knebel" (publisert 08.07.2020) har Pressens Faglige Utvalg (PFU) konkludert med at "Valdres" har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Valdres om et Facebook-innlegg der det lokale barnevernet ble kritisert for fremgangsmåten som ble benyttet da et barn ble hentet ut av sitt hjem i Valdres. Klagen gjelder også et leserinnlegg i samme avis, der en tillitsvalgt i barnevernet forsvarer håndteringen av saken.

Klager er moren til barnet som ble hentet av barnevernet. Hun mener Valdres bryter med god presseskikk når avisen kun publiserer den enes side i saken. Klager mener lederen for barnevernet i Valdres og den tillitsvalgte uttaler seg på en slik måte at de setter seg selv i en offerrolle, mens hun og familien blir hengt ut for lokalsamfunnet. Hun skriver at hun og familien har prøvd å få sagt sin mening om saken, men at avisen nekter å publisere den.

Valdres avviser brudd på god presseskikk. Avisen skriver at den valgte å omtale saken fordi den var ensidig belyst i et innlegg på Facebook som nådde ut til mange i lokalsamfunnet. Redaksjonen mente det var nødvendig å lage en kort nyhetssak for å la barnevernet svare. Avisen er av den oppfatning at Facebook-innlegget gikk langt i å identifisere familien, og at man ikke ønsket å bidra til å identifisere ytterligere ved mer omtale av selve saken.

Redaksjonen mener Facebook-innlegget var et partsinnlegg for familien og at man med henvisning til Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.8 ikke ønsket nye innlegg som kunne bidra til ytterligere identifisering av familien.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener det var berettiget av Valdres å omtale den sterke kritikken av det lokale barnevernet som ble fremført av en barnevernaktivist på Facebook. Utvalget ser at avisen har latt være å bringe detaljer om saken som utløste kritikken, utover at det var et barn som ble hentet ut fra sitt hjem av barnevernet. I nyhetsartikkelen forsvarer barnevernet fremgangsmåten. Det samme gjør den barnevernansatte i leserinnlegget.

Utvalget har forståelse for at familien opplever omtalen i artikkelen som vanskelig, men kan ikke se at den bringer opplysninger som omtaler familien på en måte som utløser behov for tilsvar eller imøtegåelse fra klager.

PFU merker seg at redaktøren i sitt tilsvar peker på at han ikke deltok i den redaksjonelle behandlingen av saken, fordi han er gift med en ansatt i barnevernet, selv om hun ikke var involvert i denne saken. Dette er et forhold som er relevant for publikums oppfatning av dekningen av saken, jf. VVP 2.3, og som Valdres kunne ha opplyst om.

Selve saken omhandler et barn, og PFU mener VVP 4.8 er det sentrale punktet i den presseetiske vurderingen. Barn skal gis et særskilt vern mot belastende omtale. Mediene har en plikt til å vurdere konsekvensene av medieomtalen, både på kort og lang sikt. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familiekonflikter, rettssaker eller barnevernssaker.

Valdres har slik utvalget ser det tatt hensyn til barnet i sin omtale av saken i nyhetsartikkelen.. Utvalget vil imidlertid påpeke at avisen kunne gjort mer for å unngå ytterligere identifisering. Gjennom å publisere navnet på barnevernaktivisten og dennes side på Facebook, kan avisen ha bidratt til å gjøre familien og barnets identitet kjent for flere enn kretsen som allerede kjenner den. Utvalget vil oppfordre mediene til å være ekstra varsomme med slike henvisninger, som i realiteten kan innebære en identifisering. Mediene har en plikt til å vurdere konsekvensene for barnet, uavhengig av samtykke eller aksept fra foresatte eller barnet selv. Utvalget mener Valdres likevel ikke har brutt god presseskikk på dette punktet i nyhetsartikkelen.

PFU finner det imidlertid problematisk at den barnevernansatte i leserinnlegget kommer med opplysninger som indirekte kunne bidra til at barnets identitet ble kjent for en videre krets.

Valdres har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo 28. oktober 2020

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge
Øyvind Kvalnes, Nina Fjeldheim, Kjell Arne Røvik

Her er saken: Avviser påstander i lokal barnevernssak

Her er leserinnlegget: Barnevernets knebel

Kommentarer til denne saken