Po­li­t­iet har sik­ra seg spor på Nord-Aurdal ungdomsskole

Fredag kveld el­ler i lø­pet av natt til laur­dag vart det gjort inn­brot på Nord-Aurdal ungdomsskole.