Po­li­ti­kar­lønn: Sør-Aurdal bruk­te minst på po­li­tisk sty­ring i 2019

Po­li­ti­ka­ra­ne i Sør-Aurdal nøy­er seg med re­la­tivt nøk­ter­ne sat­sar i godt­gjer­sle for po­li­tisk ar­beid. I 2019 var Sør-Aurdal den kom­mu­nen i Vald­res som bruk­te minst pen­gar på po­li­tisk sty­ring.