Bakeren skulle hjelpe sjåføren, fikk fot i klem under en pall med mel

Politiet melder at det har skjedd et arbeidsuhell utenfor lokalene til Bakeren i Bagn fredag formiddag. E