Politiet: – Vi jobber fortsatt med saken

Politioverbetjent Tore Reboli, leder av Esek ved Innlandet Politidistrikt, tjenesteenhet Valdres, sier i en kommentar til avisa Valdres at det fortsatt blir brukt ressurser på den uløste drapsaken.