Politiet i Valdres har tre færre ansatte ved inngangen til 2020

De to lensmennene i Valdres som gikk av med pensjon i 2019 blir ikke erstattet. Og en stilling blir holdt vakant av hensyn til budsjett. Valdres er tappet for ressurser.