To bil­er kol­li­der­te på Tein­vass­ås­en. Den ene sjå­fø­ren er mis­tenkt for pro­mil­lekjøring

Seint fredag kveld kolliderte to personbiler på Teinvassåsvegen i Hedalen. Ingen personer kom til skade, men den ene sjåføren er mistenkt for promillekjøring og ble tatt med for å ta blodprøve.