Det digitale løftet for politiet startet som en prøveordning for to år siden, melder Politiforum.no.

Raskere og bedre

Digitale forsendelser av straffesaksdokumenter har vært en etterlengtet tjeneste for etterforskere, straffesakskontorer og påtalemyndigheter. Portalen erstatter fysisk post med leveringstid, og gjentatt kopiering mellom hvert ledd som forringer kvaliteten og gjør eksempelvis bildebevisene i svært dårlig kvalitet. Digitaliseringen gjør derfor blant annet bevispresentasjonen bedre i en rettssak.

Må låne rettssaler

Nesten alle domstoler i Hedmark og Oppland er utstyrt med digitalt aktorat: det vil si skjermer og annet digitalt utstyr slik at materiale, bevis og dokumenter presenteres digitalt. Dette gjelder midlertidig ikke Valdres tingrett, samt. Nord-Gudbrandsdal og Nord-Østerdal. Godt samarbeid mellom domstolene i Innlandet gjør at de kan låne rettssaler hos nabodomstolen, sier statsadvokat ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter, Torbjørn Klundseter.

– Det er helt enestående. Ideelt sett burde alle rettsaler i hele landet vært utrustet for digitale aktorater, så jeg håper at dette på sikt blir prioritert og forankret hos høyere påtalemyndighet.