INNLANDET: 55 prosent av befolkningen mener at politiet er regelmessig synlig i sitt lokalmiljø, men en av tre mener samtidig at de ikke er det.

Innlandets befolkning føler seg trygge der de bor og ferdes, hele 95 prosent mener dette. Undersøkelsen viser at 30 prosent av innbyggerne har vært utsatt for eller observert kriminalitet i året som gikk. Her er trafikkfarlige hendelser inkludert.

I Innlandet som ett av to politidistrikt er innbyggerne mer bekymret for at terror vil inntreffe enn resten av landet. Nasjonalt er det nettbasert kriminalitet innbyggerne er mest bekymret for å bli rammet av.

I Innlandet som ett av to politidistrikt er innbyggerne mer bekymret for at terror vil inntreffe enn resten av landet.

Politiets innbyggerundersøkelse

Godt inntrykk av håndtering

77 prosent av befolkningen mener at det er lett å komme i kontakt med politiet, og åtte av ti har også stor grad av tillit til politiet.

– Jeg er glad for at innbyggerne i Innlandet har tillit til politiet. Vi er opptatte av å skape trygghet for innbyggerne, og være tilgjengelige, sier politimester Johan Brekke.

Sammenlignet med nasjonale tall har innbyggerne i Innlandet best inntrykk av politiets håndtering av voldtekt og annen seksuell vold, nettovergrep og trakassering på nettet. I tillegg har innbyggerne godt inntrykk av blant annet politiets håndtering av svindel på internett, identitetstyveri, trafikkfarlige hendelser, ordensforstyrrelse, utpressing og ran.

Styrker beredskapen

44 prosent er fornøyde med at politiet kommer raskt til stedet ved akutt behov men oppfatningen av politiets responstid i Innlandet har blitt betydelig dårligere de siste tre årene.

– Det er viktig for oss å styrke beredskapen. Her vil tildelte politistillinger bidra til å øke tilstedeværelsen og være mer synlige, uttaler Johan Brekke.