Administrasjonssteder for de 3 geografiske driftsenhetene ble:

  • Gjøvik for driftsenheten med tjenesteenhetene Hadeland, Gjøvik og Valdres (kommunene Gran, Lunner, Østre Toten, Vestre Toten, Gjøvik, Søndre Land, Nordre Land, Etnedal, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang)
     
  • Lillehammer for driftsenheten med tjenesteenhetene Hamar, Ringsaker, Lillehammer, Midt-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal (kommunene Stange, Løten, Hamar, Ringsaker, Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre og Lesja).
     
  • Elverum for driftsenheten med tjenesteenhetene Kongsvinger, Elverum og Nord-Østerdal (kommunene Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue, Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Åmot, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os).

Navn på de geografiske driftsenhetene er ikke avklart ennå.

Ved valg av administrasjonssted har politimesteren vektlagt den geografiske plassering av administrasjonssted i driftsenheten. Det har også internt vært diskusjon om kriminalitetsutfordringer og befolkningsmengde burde være avgjørende argument for valg av administrasjonssted.

– Ved å vektlegge geografisk plassering av administrasjonsstedene vil det sørge for en nærhet til ledere og medarbeidere i driftsenhetene samt overfor innbyggere, kommuner og andre samarbeidspartnere sier politimester Johan Brekke.

De 3 geografiske driftsenhetene vil alle dekke store geografiske områder og med ulike kriminalitetsutfordringer. Leder for de geografisk driftsenhet vil ha ett totalansvar overfor politimesteren og skal ha ett koordinerende ansvar av polititjenesten i sitt område. – Leder for driftsenhet  må være bevisst på helhetsperspektivet slik at beredskap, forebygging og etterforskning blir godt ivaretatt uavhengig av befolkningstetthet og kriminalitetsaktiviteten opplyser Brekke.

– For meg er det viktig å understreke at polititjenesten skal løses og leveres lokalt ved politistasjonene og lensmannskontorene i Innlandet politidistrikt, og de lokale politilederne og dens medarbeidere har og vil ha en sentral rolle i det arbeidet avslutter politimester Brekke.