Søndagstur med bil: Ble tatt med promille etter å ha havnet i grøfta. Kom uskadd fra det