Politiets påske:Promillekjøringer, ordensforstyrrelser og brann

Kristoffer Magnus Tessem, tjenesteenhetsleder for politiet i Valdres, tar her en gjennomgang av påsken 2019, sett med politiets øyne.