Flere ruskjørere på veien dersom UP legges ned

UP er foreslått nedlagt, her representert ved patruljen som oftest er å se i Valdres.

UP er foreslått nedlagt, her representert ved patruljen som oftest er å se i Valdres. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Sverige har gjennomført en lignende omorganisering av politiet. Fra 2010 til 2015 gikk antallet personer stoppet i promillekontroll ned med hele 53 % i vårt naboland! En viktig samfunnsoppgave vil bli skadelidende dersom UP nedlegges, mener MA – rusfri trafikk.

DELEt regjeringsoppnevnt utvalg vil legge ned Utrykningspolitiet. MA – rusfri trafikk har i sitt høringssvar til Justisdepartementet uttrykt stor bekymring for framtidig trafikksikkerhetsarbeid dersom UP legges ned.

En fjerdedel av de alvorligste trafikkulykkene skyldes ruskjøring, med alkohol som det aller farligste rusmidlet. En av de viktigste oppgavene til UP er å luke ut ruskjørerne fra trafikken, gjennomføre promillekontroller og drive forebyggende arbeid.

Dette er spesialistarbeid og et ressurskrevende arbeid. - Vi tror ikke at dette arbeidet vil bli godt nok ivaretatt dersom UPs ressurser overføres til politidistriktene hvor de kan anvendes til andre presserende politioppgaver, sier generalsekretær i MA – rusfri trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

I 2011 anmeldte politiet 8 093 personer for ruskjøring, og tallene har siden det økt jamt og trutt. I 2016 ble 9 655 anmeldt (Kilde: Politiets kontrollstatistikk). I Sverige har antallet trafikkpoliti blitt betydelig redusert etter deres omorganisering. I perioden 2009 – 2011 gjennomførte svensk politi i gjennomsnitt 2,7 mill. utåndingsprøver.

Mens i perioden 2010 – 2015 ble antallet prøver redusert med 53 %. I 2010 ble det gjennomført 287 promilletester pr 1000 innbyggere i Sverige, mens det i 2015 kun var 130 prøver pr innbygger.

MA – rusfri trafikk frykter at i fremtiden vil langt færre ruskjørere bli tatt, og at vi vil se samme nedgang som i Sverige, dersom UP nedlegges og ressursene overføres til det ordinære politiet. Det vil bli farligere å ferdes langs våre veier.

Artikkeltags