Trafikkulykke på Valdresflye med ni involverte og tre skadde

Omtrent da Statens vegvesen stengte fylkesveg 51 over Valdresflye klokka 15.26 skjedde det ei trafikkulykke med tre biler involvert på toppen av Valdresflye. Totalt ni personer var involvert.