Trusler mot politiet, vold i hjemmet, promillekontroller og utforkjøring

Lensmannen ser tilbake på en aktiv helg for politiet, om enn ikke så aktiv som den forrige.