Politiet kan rykke ut raskt om hytteforbudet settes i verk

Påtaleleder i Innlandet politidistrikt, Johan Martin Welhaven, sier til avisa Valdres at politiet kan rykke ut raskt om det er nødvendig, dersom departementets hytteforbud trår i kraft.