Politiet tråkker på bremsen: Må spare penger i millionklassen

Politiet i Innlandet har en stram økonomi og må spare penger. Nå arbeides det med å se på innsparingstiltak.