Gå til sidens hovedinnhold

Mistet lappen, 46.000 i bot og fengsel i 27 dager

Artikkelen er over 3 år gammel

En valdris i 20-åra er i Valdres tingrett funnet skyldig i promillekjøring på fylkesveg 51 i høst.

Valdres: Domfelte avga en uforbeholden tilståelse i retten, og det var en lørdag morgen i september at mannen kjørte en personbil langs fylkesveg 51 i Nord-Aurdal, på tross av at han hadde alkohol i blodet.

Endte med utforkjøring

Kjøreturen havnet i grøfta, og Politiet mener dette skjedde rundt klokka 06.00 på morgenen. Promillen ble målt to ganger, første gang klokka 10.00, og mannen hadde ikke drukket etter utforkjøringen. Målingene viste henholdsvis 1,64 og 1,5 i promille. Til gunst for straffedømte ble disse målingene lagt til grunn ved domfellelsen, og mest sannsynlig har promillen vært betydelig høgere da ulykken skjedde, fire timer tidligere.

Husket ikke kjøreturen

Mannen er tømrerlærling, og oppga i retten at han har ei årsinntekt på 370.000 kroner. Retten legger ved straffeutmålingen vekt på at domfelte hadde ei så høg promille at kjøringen ikke bare medførte risiko, men også endte med trafikkuhell og utforkjøring med materielle skader. Domfelte kan heller ikke huske denne kjøreturen langs fv. 51, står det å lese i rettspapirene.

Må ta lappen på ny

Ut fra regelen om at han skal betale halvannen brutto månedslønn i bot, havnet retten på at mannen må betale ei bot på 46.000 kroner, subsidiært 15 dagers fengsel, som er tusen kroner under påtalemyndighetens forslag. Han dømmes også til 27 dager i fengsel, samtidig som valdrisen mister retten til å føre motorvogn i to år. Ved gjenerverv av førerretten må han ta førerkortet på nytt.