Ifølge Spesialenheten for politisaker søkte den ene personen på tre slektninger i politiets registre uten å ha tjenestemessig behov for det, noe Spesialenheten mente utgjorde et grovt brudd på tjenesteplikten.

Den andre personen ble bøtelagt for å ha søkt på en slektning i politiets registre ved tre anledninger. Vedkommende begrunnet dette med bekymring for slektningen, men Spesialenheten for politisaker konkluderte med at det ikke var noe tjenestemessig behov for søkene.

Ifølge Spesialenheten hadde vedkommende ingen tjenestelig befatning med saken som involverte slektningen, og ville under enhver omstendighet ha vært inhabil.

Begge tjenestepersonene har vedtatt foreleggene.