Politikar-ja til at Øystre Slidre kommune set av 3,2 millionar kroner til utbygging av breiband nordover mot Beitostølen

Formannskapet i Øystre Slidre kommune vil bruke 3,2 millionar kroner til breibandutbygging nord for Hegge og opp til Beitostølen. Dette inkluderer området Mørke til Øyangsvegen.