Politikarane var delte i synet på firemannsbustadene i Rogne

Artikkelen er over 1 år gammel

Politikarane var ikkje samstemte rundt dei to nye firemannsbustadene ved «Melbisbrøtin» i Rogne. Men, no er reguleringsplanen lagt ut til offentleg ettersyn. Fristen for merknader til planane er 4. mars.