- Nytt bankregelverk rammer Valdres

- Konsekvensene kan bli alvorlige. For lokale sparebanker i Valdres betyr det i økende grad at de blir nødt til å begrense utlån, og prioritere utlån til boligkunder på bekostning av utlån til det lokale næringslivet.