Sy­ver Thon, Et­ne­dal Venst­re: - Den stør­ste ut­ford­rin­ga for vår kom­mu­ne er be­folk­nings­ned­gang

Artikkelen er over 1 år gammel