Toril Grønbrekk, Etnedal Ap: – I utgangspunktet skulle jeg ønske at Etnedal kommune ikke var i den situasjonen at vi var avhengige av de inntekter eiendomskatten gir

Av