- Plasthaller på Kalplassen bør fjernes på sikt

Et forslag om at midlertidige bygg og plasthaller på Kalplassen næringspark skal rives eller erstattes med permanente bygg innen fem år, skapte politisk diskusjon da reguleringsplanen var til behandling i Nord-Aurdal kommunestyre.