Etterlyser klimafokus på nybygg i Aurdal

Kommunens klimaambisjon etterlyses i forbindelse med reguleringa av det nye omsorgssenteret i Aurdal.