- Ingen menneskerett å ha utsikt

Enkelte politikere og naboer er skeptiske til leilighetsprosjektet i Vika, mellom Fagernes og Leira, da det vil ruve høyere enn eksisterende bebyggelse i området. Tor-Erling Sæthre (Frp) mener derimot at øvrige beboere må leve med en blokk tett på.