Må gjøre nytt vedtak i klagesaken om Valdresbanen

Fylkesmannen mener at Nord-Aurdal kommune har gjort feil i saksbehandlinga i klagesaken som AS Valdresbanen har sendt inn, og ber kommunen gjøre nytt vedtak.