Fjerner vegetasjon og anlegger trillesti på Valdresflye

Øystre Slidre kommune bruker en halv million kroner på å bygge en ny parkeringslomme og en trillesti innover i snaufjellet, fra fylkesveg 51 til Rjupetjernet på vegen over Valdresflye.