Øystre Slidre ungdomsskule inviterte politikarane i Øystre Slidre til paneldebatt.